COVID-19

COVID-192020-03-15T14:26:48+02:00

Klub 100 Marathon Danmark (K100MD) er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF) og har i den forbindelse modtaget nedenstående skrivelse fra DAF.

K100MD’s bestyrelse bakker 100% op om DAF’s anbefalinger, som tager deres afsæt i regeringens og de offentlige myndigheders markante tiltag for at reducere hastigheden, hvormed Coronavirus 2019 breder sig.

Anbefalingerne indebærer, at alle løbsarrangementer og fællestræninger bør aflyses – foreløbigt gældende til udgangen af marts 2020.

Det fremgår af mange opslag på de sociale medier, at det er risikofrit at deltage i løbsarrangementer, hvis de foregår udenfor. Det er dog ikke tilfældet for løbere, idet de under løb sveder, hoster, stønner og ånder hurtigt. Det vil ikke være rart at løbe bag en virusinficeret og smittende løber. Ligeledes opstår der tætte situationer ved depoterne. Derfor – tænk jer rigtigt godt om, hvis I måtte overveje deltage i løb, som ikke er blevet aflyst.

Der kommer masser af løb på “den anden side”. Husk, at vi løber for sjov og for vor sundheds og helbreds skyld.

Mvh
Bestyrelsen for K100MD

************

Skrivelse fra DAF dateret den 12. marts 2020:

Kære klubleder og løbsarrangør,

På baggrund af regeringens udmelding i går aftes om initiativerne for at reducere konsekvenserne af coronavirus i Danmark, har vi i Dansk Atletik besluttet følgende:

Vi anbefaler på det kraftigste ALLE klubber til at aflyse al træning, alle arrangementer, stævner, motionsløb, generalforsamlinger etc. Træning bør i videst muligt omfang tilrettelægges som selvtræning. Indendørs træning – som fx styrketræning – bør tilrettelægges, så der kun er en ad gangen i lokalet eller i det mindste færrest muligt ad gangen. Dette er gældende indtil mandag den 30. marts, afhængigt af udmeldinger fra myndighederne.

Atletikstævner og motionsløb aflyses af jer på Dansk Atletiks kalendere: http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspxhttp://motiondanmark.dk/loebskalender.aspx Du kan også kontakte Dorte Maria Ramlov på Dansk Atletiks kontor på dorte@dansk-atletik.dk, så sørger hun for at opdatere kalenderne.

Vi vil melde yderligere ud til jer afhængigt af, hvad myndighederne beslutter og fortæller.

Vi synes alle, at det er en meget mærkelig og også alvorlig situation, vi er i. Derfor er vi fast besluttet på, at vi i Dansk Atletik naturligvis skal gøre alt hvad vi kan for at efterleve myndighedernes krav og anbefalinger. Vi har alle sammen et medansvar for at passe på de svageste borgere og gøre vores for at sikre, at sygehuse og hospitaler har kapacitet til at behandle de, der har allermest behov for det. Pas på dig selv, dine kære og alle andre.

Mange hilsner

Dansk Atletik
Torben Dan Pedersen