Klub 100 Marathon Danmark skal ligesom alle private virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og foreninger leve op til den nye Persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Vi er forpligtet til i videst og sikrest muligt omfang at beskytte privatlivets fred for vore medlemmer og øvrige besøgende på vor hjemmeside (https://www.klub100marathon.dk). Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke underleverandører vi bruger for at opbevare data.

Forordningen pålægger bl.a. følgende af alle dataansvarlige (her Klub 100 Marathon Danmark) ved opbevaring af data om personer:

· Kun nødvendige data må registreres

· Data må kun opbevares, så længe der er et begrundet behov for dette

· Kun personer/ansatte med et begrundet behov må have adgang til data

· Data skal opbevares under et højt sikkerhedsniveau

· Den dataansvarlige skal kunne fortælle kunder/medlemmer, hvilke data de opbevarer og hvorfor

· Den dataansvarlige skal oplyse, hvilke eventuelle underleverandører (også kaldet underdatabehandlere) der opbevarer data på vegne af den dataansvarlige

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi kan indsamle, opbevare og bruge følgende typer personoplysninger:

· Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af vor hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, længde af besøg, sidevisninger og hjemmeside-navigation).

· Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og klubben på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester.

· Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding eller registrering (f.eks. antal løb til ranglisten) hos os (herunder, men ikke begrænset til navn og email).

· Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, email-meddelelser og/eller nyhedsbreve (herunder, men ikke begrænset til navn og email).

· Andre oplysninger (herunder tekst og billeder), som du vælger at sende til os.

Cookies
Vores hjemmeside bruger ligesom mange andre hjemmesider cookies for bl.a. at forbedre din oplevelse og til at identificere dine præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik.

En cookie er en lille datafil, som vi overfører til din computers harddisk for registreringsformål.

Vi kan bruge både “session” cookies og “vedvarende” cookies på hjemmesiden. Session cookies vil blive slettet fra din computer, når du lukker din browser. Vedvarende cookies forbliver gemt på din computer, indtil de aktivt slettes, eller indtil de når en udløbsdato. Vi bruger session cookies for at se, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og til at forebygge svig og øget hjemmesidesikkerhed. Vi bruger vedvarende cookies for at kunne genkende dig, når du besøger hjemmesiden og til at holde styr på dine præferencer i forhold til din brug af vores hjemmeside.

Google Analytics
Vi kan bruge Google Analytics og eventuel anden software til at analysere brugen af vor hjemmeside. Google Analytics genererer statistik og andre oplysninger om brug af hjemmesiden ved hjælp af cookies, som er gemt på brugernes computere. De oplysninger, der genereres i forbindelse med vores hjemmeside, bruges til at oprette rapporter om brugen af hjemmesiden. Google vil gemme disse oplysninger. Googles privatlivspolitik findes på: https://policies.google.com/privacy.

Du kan instruere din browser – ved at ændre i indstillingerne – til ikke at acceptere brug af cookies, eller til at spørge dig, før du accepterer en cookie fra de hjemmesider, du besøger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det have negativ indflydelse på anvendeligheden af mange hjemmesider, herunder klubbens hjemmeside.

Anvendelse af dine personlige oplysninger
Personoplysninger, som du sender via denne hjemmeside, vil blive brugt til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

· Administrere alle services relateret til denne organisation

· Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden

· Aktivere din brug af de tjenester, som er tilgængelige på vores hjemmeside

· Levere tjenester, som du har købt via hjemmesiden

· Sende opgørelser og fakturaer til dig samt indsamle betalinger fra dig

· Sende dig generel og kommerciel kommunikation om vore tjenester

· Sende dig emails om f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger samt nyhedsbreve, som du til enhver tid kan framelde i din personlige profil

· Hvor du specifikt har bedt om det, at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via email eller lignende teknologi (og du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingkommunikation).

· Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.

· Kontrollere overholdelsen af vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.

Underdatabehandlere
Klub 100 Marathon Danmark anvender en række underdatabehandlere, som på vegne af klubben opbevarer følgende personlige datatyper helt eller delvist: navn, emailadresse (bruges til klubbens kommunikation med medlemmer/boblere), fødselsår (bruges til DAF-statistik), antal løb, PR og modtagelse af nyhedsbrev. Herudover kan oplysninger om jubilæumsløb opdateres i den personlige profil. Oplysningerne anvendes overvejende til at ajourføre rang- og boblerlisterne.

Følgende underdatabehandlere anvendes:

· Websitego (https://websitego.dk/): Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og medlemsadministration. Der anvendes følgende software: WordPress (https://wordpress.com/)

· Dropbox (https://www.dropbox.com/): Lagring af data på hhv. et lukket domæne og et offentligt domæne. Kun bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har adgang til det lukkede domæne. Klubben anvender den professionelle betalingsversion af Dropbox kaldet Dropbox Pro.

· Google (https://policies.google.com/): Se ovenfor vedrørende Google Analytics.

· Facebook (https://www.facebook.com/): Publicering af billeder og historier bl.a. i forbindelse med jubilæer og løbsberetninger. Der opbevares også elektronisk beskedkorrespondance, hvis den, der har henvendt sig til Klub 100, er påbegyndt korrespondancen i Facebooks beskedtjeneste.

· Instagram (https://www.instagram.com/): Publicering af billeder og historier bl.a. i forbindelse med jubilæer og løbsberetninger.

For god ordens skyld skal det nævnes af klubben desuden anvender følgende underleverandører, der ikke opbevarer persondata for klubben: Danske Bank, MobilePay, Punktum DK AS, Simply.com, Løberen, Sportigan Klub & Erhverv i Slagelse og RunnersChoice.

 


Dataindsigt

Det er ved skriftlig henvendelse muligt få oplyst, hvilke data Klub 100 Marathon Danmark har registreret om medlemmer, boblere og øvrige personer, som har kommunikeret med klubben via f.eks. email og beskeder på klubbens facebookside.

For medlemmer og boblere er der tale om 1) oplysninger i enten ranglisten, boblerlisten og/eller jubilæumsoversigten, 2) emailadressen som oplyst til Klub 100, 3) nyere elektronisk korrespondance mellem Klub 100 og medlemmet/bobleren (korrespondance, som ikke er relevant, slettes løbende).

For øvrige er der alene tale om 3) nævnt ovenfor.

Klub 100 Marathon Danmark registrerer alene almindelig personlige oplysninger og ingen sensitive personlige oplysninger.

Skriv til info@klub100marathon.dk, hvis du vil anmode om at tilsendt en oversigt over, hvilke personlige oplysninger klubben har registreret om dig. Klubbens svarfrist er i henhold til lovgivningen 4 uger.

Hvis du ønsker at ophøre som medlem/bobler, skal du ligeledes skrive til info@klub100marathon.dk, hvorved alle data relateret til dig slettes.