Rang Navn Maratonløb Bruttotid for de 100 hurtigste løb Gennemsnitstiden af de 100 hurtigste løb Langsomste løb af de 100 hurtigste løb #100 hurtigste løb CV
1 Johnny Broe 184   04:22:31 04:49:47  
2 Morten Harboe-Jepsen 209 434:16:40 04:20:34 04:46:28  
3 Jørgen Steen Nielsen 246 415:52:00 04:09:31 04:24:40  
4 Betina Birkedal Sørensen 175   04:00:49    
5 Sune Hundebøll 295 358.52.09 03:49:04 03:55:05  
6 Henrik Birkedal 300 355:39:05 03:46:56 04:01:23  
7 Ricky Batman Andersen 538   03:35:04   Hent
8 Per Christiansen 104   03:29:54    
9 David Slotsgaard Bredo 999 337:12:06 03:21:50 03:29:57  
10 Per Hviid 407 310:19:28 03:06:12 03:14:30 Hent
11 Per Christoffersen 220        
12 Bo Junker 367        
13 Alex Lundahl 820        
14 Alice Kristensen 159        
15 Alice Ravn 125        
16 Allan Saaby 154        
17 Allan Kjær Andersen 150        
18 Allan Korsgaard 138        
19 Allan Pedersen 140        
20 Anders Jespersgaard 249        
21 Anders Munch Madsen 614        
22 Lena Nørgaard 100        
23 Anja Sørensen 100        
24 Anne-Marie Lyngbye Nilsson 321        
25 Annette Eriksen 368        
26 Annette Christensen 130        
27 Aneste Fredskov 1029        
28 Arne Pank Jensen 126        
29 Benjamin Olsen 177        
30 Benny Bull 100        
31 Bent Brian Andreasen 400        
32 Bente Morild 218        
33 Lisbeth Billeskov Hansen 249        
34 Birgitte Munch Madsen 352        
35 Birgitte Langballe 195        
36 Birgitte Storm 100        
37 Bjarne Andersen 128        
38 Bjarne Jensen 505        
39 Bjarne Lund 313        
40 Bjarne Skousen 116        
41 Bo Johansen 255        
42 Benjamin Holst Kjeldsen 136        
43 Bo Frederiksen 100        
44 Bo Stenvang 116        
45 Bouchra Lundgren Eriksen 555        
46 Brian Løager Jørgensen 264        
47 Britt Jørgensen 516        
48 Bruno Batsberg 351        
49 Brian Vernersen 378        
50 Claus Fischer 208        
51 Camilla Clara Dahl 105        
52 Camilla Thers Froberg 100        
53 Carl Frieboe Rasmussen 245        
54 Carsten Birch Jensen 721        
55 Carsten Dahl 240        
56 Carsten Toft 119        
57 Casper Breschel 179        
58 Christian Eliasen 124        
59 Kristian Cecil 130     3:58:50  
60 Carsten Friis 189        
61 Charlotte Lagersted 110        
62 Charlotte Poulsen 630        
63 Christian Hamann 100        
64 Christian Syversen 225        
65 Christian Thestrup 142        
66 Christina Vestergaard 154        
67 Claus Balshøj Sørensen 260        
68 Claus Blaabjerg 530        
69 Claus Jeslund 194        
70 Claus Sørensen 300        
71 Claus Søndermølle 104        
72 Connie Darnell Kjølby 130        
73 Daniel Madsen 202        
74 Dan Kristensen 100        
75 Danny Andersen 101        
76 Adam Dickmeiss 201        
77 Marianne Eliasen 200        
78 Ella Lissner Kuhlman 307        
79 Emmanouil Psaradakis 189        
80 Erhard Filtenborg 536        
81 Erik Andersen 102        
82 Erik Johnsen 105        
83 Erik Larsen 288        
84 Fatma Buhl peker 100        
85 Majbritt Filsø Mathiassen 109        
86 Finn Danielsen 142        
87 Finn Sørensen 642        
88 Flemming Hagensen 133        
89 Flemming Schack Schmidt 181        
90 Michael Graabech Hansen 111        
91 Georg Storch 106        
92 Gert Ejlersen 154        
93 Gert Lauritzen 105        
94 Gitte Jensen 142        
95 Gitte Schack 165        
96 Tony Gren 960        
97 Gunnar Juhl Poulsen 218        
98 Gurli Hansen 245        
99 Hans Renkwitz 330        
100 Harry Cilleborg 693        
101 Hasse Falk Jakobsen 269        
102 Hans Christian Jensen 401        
103 Hans Christian Møller 115        
104 Helle Frost Marinussen 204        
105 Helle Wallentin 100        
106 Henning Baginski 324        
107 Henriette Hansen 127        
108 Henriette Lisse 508        
109 Henrik Granlund 167        
110 Henrik Aniol Hansen 227        
111 Henrik Lund 107        
112 Henrik Bøge Madsen 180        
113 Henrik Madsen 102        
114 Kim Høxbro 198        
115 Henrik Hoplarik Franijeur 640        
116 Ib Jensen 262        
117 Ib Jensen 100        
118 Inge Marie Dahlgaard Krog 100        
119 Ivan Klinke Lindberg 109        
120 Jakob Centervall 134        
121 Jan Jakobsen 100        
122 Jakob Dirksen 180        
123 Jakob Diget 354        
124 Jakob Stæhr Hansen 411        
125 Jan Andersen 135        
126 Jan Boll Jensen 121        
127 Jan Gram 200        
128 Jan Wolffgang 119        
129 Jari Hiltunen 183        
130 Jeanette Mikkelsen 199        
131 Jens Mogensen 405        
132 Jens Palm 288        
133 Jens Strøm 152        
134 Jens Winther Hansen 103        
135 Jesper Carls 103        
136 Jesper Eegholm 380        
137 Jesper Hahn Jensen 511        
138 Jesper Kjergaard-Jensen 124        
139 Jesper Klysner Sørensen 182        
140 Jesper Saksun 151        
141 Jesper Steen Olsen 228        
142 Jesper Steffensen 141        
143 Jesper Ingeman Witte 114        
144 Jørgen Jakobsen 697        
145 Jørgen Meier Sørensen 157        
146 Jørgen Thomsen 115        
147 Johan Holst Nielsen 135        
148 Johan Melin 578        
149 Johanna Gren 577        
150 Johnny Heinmann 210        
151 Jon Holm Hansen 232        
152 Jonas Andersen 202        
153 Jonas Aagaard Madsen 160        
154 Jørgen Aaby Nielsen 119        
155 Jørn Jensen 100        
156 Jesper Wael Duus 203        
157 Kaare Sørensen 115        
158 Kaj B. Hunderup 188        
159 Kaj M. T. Madsen 255        
160 Kaj Westergaard 304        
161 Karen Bente Holmgaard 128        
162 Karin Eriksen 357        
163 Karsten Bach Christensen 116        
164 Karsten Waldorff Nielsen 454        
165 Kaspar Fuglsang 114        
166 Kathrine Frølich 103        
167 Katja Ingeborg Andreasen 123        
168 Katrine Bernbom 334        
169 Kenneth Badensø 101        
170 Kenneth Sommer 100        
171 Kenni Barkoz 107        
172 Ken Poulsen 103        
173 Kent Trøjborg Andersen 124        
174 Leif Larsen 172        
175 Kevin Vilhelmsen 267        
176 Kim Gjetting 143        
177 Kim Hammerich 590        
178 Kim Henningsen 111        
179 Kim Hansen Pelo 403        
180 Kim Smitt 202        
181 Kira Maibøll 100        
182 Kirsten Bonde 183        
183 Peter Klarlund 385        
184 Klaus Grønhøj 100        
185 Klaus Christoffersen 120        
186 Klaus Egedesø 339        
187 Klaus Udsen 133        
188 Søren Vibeholm Klinsmann 100        
189 Klaus Johansen 308        
190 Kim Meldgaard 386        
191 Kristian H. Kjeldsen 250        
192 Kristian Werner 245        
193 Kristine Kusk Schmelling 205        
194 Jørgen Kudsk 142        
195 Søren Kuhlmann Jensen 235        
196 Kurt Andersen 118        
197 Kurt Olsen 414        
198 Christian Langballe 165        
199 Lars Rasmussen 455        
200 Lars Christensen 171        
201 Lars Forum 147        
202 Lars Jensen 250        
203 Lars Jensen 100        
204 Lars Simonsen 410        
205 Lars Skaarup Brødsgaard 172        
206 Lars Tøttrup 101 4:28      
207 Lars Troelsen 268        
208 Lasse Brøndum Kirkelykke 330        
209 Lau Brüniche-Olsen 100        
210 Lars Dyg Koch 100        
211 Leif Skinnerup 555        
212 Lene Thøgersen 100        
213 Lenette Rosenberg Ishøy 207        
214 Lennart Linnemann 103        
215 Linda Kempel 444        
216 Line Rønn 100        
217 Lisbeth Olsen 124        
218 Lise Friis 861        
219 Louise Andersen 198        
220 Lone Dyrholm Gutheil 111        
221 Lone Friis 645        
222 Louise Blok 523        
223 Luise Gangergaard 368        
224 Michael Aagaard Jensen 167        
225 Bjarne Østergaard 146     3:25:19 Hent
226 Maja Florens Scheel 270        
227 Majken Østergaard Madsen 101        
228 Malene Jeppesen 257        
229 Maria Hedegaard 321        
230 Maria Hummeluhr Kristensen 100        
231 Maria Holtze Kryger 455        
232 Marianne Beyer 100        
233 Marianne Støckler 114        
234 Marie Filskov 130     05:15:49  
235 Mark Arnecke 178        
236 Martin Byrgesen 100        
237 Martin Grøn 102        
238 Martin Holbæk Thomsen 500        
239 Maud Hjortshøj 120        
240 Mai-Britt Hansen 131        
241 Mette Brinck 191        
242 Mette Dideriksen 100        
243 Mette Kalum 100        
244 Michael Jacobsen 100        
245 Michael Dall 116        
246 Michael Egested Rank 148        
247 Michael Kongerslev 101        
248 Michael Nilsson 368        
249 Mie Mandix Salame 123        
250 Mie Pedersen 100        
251 Mikael Christensen 120        
252 Mikael Lassen 396        
253 Mike Vangsted 230        
254 Mogens Biehl Terkelsen 100        
255 Morten Blok 406        
256 Morten Andersen 100        
257 Morten Iversen 328        
258 Morten Schiødt 100        
259 Morten Thye 225        
260 Nicholas Feltsen 157        
261 Nicky Krogsøe 277        
262 Niels Frederiksen 154        
263 Niels H. Præstiin 136        
264 Niels Jakobsen 100        
265 Niels Sehested 120        
266 Nils Sonqvist 200        
267 Ole Bille 155        
268 Ole Caffell 303        
269 Ole Hansen 183        
270 Ole Karlsen 109        
271 Ole Vestergaard Eriksen 134        
272 Ove Pedersen 299        
273 Peter Berg 238        
274 Palle Arentoft 179        
275 Paw Sejersten Jeppesen 207        
276 Per Ejdorf 100        
277 Per Esbensen 123        
278 Per Falgren 121     04:54:44  
279 Per Foss 149        
280 Per Nørmølle Henriksen 215        
281 Per Jakobsen 415 3.57.56      
282 Pernille Krogh Björklund 310        
283 Pernille Letting Flacheberg 132        
284 Peter Sørensen 100        
285 Peter Erikstrup Carlson 132        
286 Peter Grøn 220        
287 Peter Hedegaard Nielsen 100        
288 Peter Klaris 165        
289 Peter Møllebro 755        
290 Peter Olsen 338        
291 Peter Regius Møller 224        
292 Peter Harritsø 176        
293 Peter Veistrup 137        
294 Philip Reitzel 114        
295 Pia Angelbo Mortensen 248        
296 Pia Marcussen 225        
297 Poul Petersen 100        
298 Preben Damsgaard 264        
299 Preben Midtgaard Nielsen 100        
300 Pernille Sønderskov Malling 153        
301 Rasmus Aakjær Ladefoged 100        
302 Rasmus Rasmussen 238        
303 Jens Rasmussen 191        
304 rene koch larsen 101        
305 René Rasmussen 141        
306 René Randrup Rasmussen 265        
307 Rico Eiersted 104        
308 Rikke Cebula 200        
309 Rikke Steen Olsen 144        
310 Rita Bjerregaard 101        
311 Kenneth Romby 239        
312 Britt Drud Sørensen 111        
313 Lars Sørensen 160        
314 Søren Vester 365        
315 Sanni Kristensen 137        
316 Bent Seidelin 284        
317 Peter Seider 420        
318 Claus Ø. Christensen 568        
319 Simon Levisen Persson 323        
320 Søren Østergaard 301        
321 Søren Lykke 120        
322 Søren Nielsen 101        
323 Søren Andersen 238        
324 Søren Rønn Hansen 125        
325 Michael Steen Jensen 303        
326 Steen Christesen, Åbenrå 400        
327 Steen Christiansen 541        
328 Steen Hermansen 105        
329 Steen Jørgensen 124        
330 Steen Sjøgreen 212        
331 Sten Christensen 374        
332 Sten Ejlersen 344        
333 Stig Kuhlman 307        
334 Susanne Gravesen 105        
335 Susanne Garbrecht 119        
336 Susanne Gren 705        
337 Susanne Brüchle Kodal 119        
338 Susanne Wildt 205        
339 Seppo W. Langer 157        
340 Thomas Eul 136        
341 Thomas Herbert Kokholm 202        
342 Thomas Lønbæk 374        
343 Thomas Pedersen 117        
344 René Thomassen 125        
345 Thorkil Lundberg 324        
346 Tina Mundt Larsen 100        
347 Tinna Lilletvedt 104        
348 Torben Jensen 110        
349 Tommy Jacobsen 124        
350 Torben Glass Nielsen 108        
351 Torben Hoberg 200        
352 Torben Larsen 124        
353 Torben Sørensen 150        
354 Torben Vad Nissen 184     05:44:59  
355 Tom Rodkjær 200        
356 Tor Rønnow 417        
357 Trine Dydensborg 255        
358 Troels Nielsen 100        
359 Lars Svaneberg 207        
360 Vagn Kirkelund 812     03:33:47  
361 Warny Saurbrey 133 04:02:43      
362 Ydalina Maria Moreno 100        
363 Zamel Zhaian 328        
364 Michael Zimmermann Nielsen 454