Rang Navn Maratonløb Bruttotid for de 100 hurtigste løb Gennemsnitstiden af de 100 hurtigste løb Langsomste løb af de 100 hurtigste løb #100 hurtigste løb CV
1 Johnny Broe 184   04:22:31 04:49:47  
2 Morten Harboe-Jepsen 209 434:16:40 04:20:34 04:46:28  
3 Jørgen Steen Nielsen 251 415:52:00 04:09:31 04:24:40  
4 Betina Birkedal Sørensen 175   04:00:49    
5 Sune Hundebøll 312 379:50:28 03:47:54 03:54:26  
6 Henrik Birkedal 307 355:39:05 03:46:56 04:01:23  
7 Ricky Batman Andersen 540   03:35:04   Hent
8 Emmanouil Psaradakis 193 357:07:06 03:33:04 03:46:26  
9 Per Christiansen 104   03:29:54    
10 David Slotsgaard Bredo 1021 337:12:06 03:21:50 03:29:57  
11 Per Hviid 410 310:14:50 03:06:09 03:14:12 Hent
12 Per Christoffersen 220        
13 Bo Junker 367        
14 Alex Lundahl 820        
15 Alice Kristensen 159        
16 Alice Ravn 125        
17 Allan Saaby 154        
18 Allan Kjær Andersen 150        
19 Allan Korsgaard 138        
20 Allan Pedersen 150        
21 Anders Jespersgaard 249        
22 Anders Munch Madsen 614        
23 Lena Nørgaard 100        
24 Anja Sørensen 100        
25 Anne-Marie Lyngbye Nilsson 337        
26 Annette Eriksen 372        
27 Annette Christensen 140        
28 Aneste Fredskov 1029        
29 Arne Pank Jensen 126        
30 Benjamin Olsen 197        
31 Benny Bull 100        
32 Bent Brian Andreasen 400        
33 Bente Morild 218        
34 Lisbeth Billeskov Hansen 249        
35 Birgitte Munch Madsen 352        
36 Birgitte Langballe 195        
37 Birgitte Storm 100        
38 Bjarne Andersen 128        
39 Bjarne Jensen 505        
40 Bjarne Lund 313        
41 Bjarne Skousen 116        
42 Bo Johansen 256        
43 Benjamin Holst Kjeldsen 136        
44 Bo Frederiksen 100        
45 Bo Stenvang 116        
46 Bouchra Lundgren Eriksen 555        
47 Brian Løager Jørgensen 291        
48 Britt Jørgensen 516        
49 Bruno Batsberg 351        
50 Brian Vernersen 400        
51 Claus Fischer 208        
52 Camilla Clara Dahl 105        
53 Camilla Thers Froberg 100        
54 Carl Frieboe Rasmussen 248        
55 Carsten Birch Jensen 721        
56 Carsten Dahl 240        
57 Carsten Toft 119        
58 Casper Breschel 179        
59 Christian Eliasen 124        
60 Kristian Cecil 130     3:58:50  
61 Carsten Friis 189        
62 Charlotte Lagersted 110        
63 Charlotte Poulsen 640        
64 Christian Hamann 103        
65 Christian Syversen 225        
66 Christian Thestrup 142        
67 Christina Vestergaard 154        
68 Claus Balshøj Sørensen 260        
69 Claus Blaabjerg 530        
70 Claus Jeslund 194        
71 Claus Sørensen 300        
72 Claus Søndermølle 104        
73 Connie Lundegaard Sørensen 212        
74 Connie Darnell Kjølby 130        
75 Daniel Madsen 212        
76 Dan Kristensen 117        
77 Danny Andersen 101        
78 Adam Dickmeiss 201        
79 Marianne Eliasen 200        
80 Ella Lissner Kuhlman 315        
81 Erhard Filtenborg 536        
82 Erik Andersen 102        
83 Erik Johnsen 105        
84 Erik Larsen 288        
85 Fatma Buhl peker 100        
86 Majbritt Filsø Mathiassen 109        
87 Finn Danielsen 142        
88 Finn Sørensen 642        
89 Flemming Hagensen 133        
90 Flemming Schack Schmidt 210        
91 Michael Graabech Hansen 111        
92 Georg Storch 106        
93 Gert Ejlersen 154        
94 Gert Jensen 105        
95 Gert Lauritzen 105        
96 Gitte Jensen 142        
97 Gitte Schack 165        
98 Tony Gren 960        
99 Gunnar Juhl Poulsen 218        
100 Gurli Hansen 245        
101 Hans Renkwitz 330        
102 Harry Cilleborg 711        
103 Hasse Falk Jakobsen 269        
104 Hans Christian Jensen 405        
105 Hans Christian Møller 115        
106 Helle Frost Marinussen 204        
107 Helle Wallentin 100        
108 Henning Baginski 324        
109 Henriette Hansen 127        
110 Henriette Lisse 508        
111 Henrik Granlund 167        
112 Henrik Aniol Hansen 227        
113 Henrik Lund 107        
114 Henrik Bøge Madsen 180        
115 Henrik Madsen 102        
116 Kim Høxbro 198        
117 Henrik Hoplarik Franijeur 641        
118 Ib Jensen 262        
119 Ib Jensen 100        
120 Inge Marie Dahlgaard Krog 100        
121 Ivan Klinke Lindberg 109        
122 Jakob Centervall 134        
123 Jan Jakobsen 100        
124 Jakob Dirksen 182        
125 Jakob Diget 361        
126 Jakob Stæhr Hansen 411        
127 Jan Andersen 135        
128 Jan Boll Jensen 126        
129 Jan Gram 200        
130 Jan Wolffgang 119        
131 Jari Hiltunen 183        
132 Jeanette Mikkelsen 199        
133 Jens Mogensen 423        
134 Jens Palm 294        
135 Jens Strøm 152        
136 Jens Winther Hansen 103        
137 Jesper Carls 103        
138 Jesper Eegholm 384        
139 Jesper Hahn Jensen 511        
140 Jesper Kjergaard-Jensen 125        
141 Jesper Klysner Sørensen 191        
142 Jesper Saksun 151        
143 Jesper Steen Olsen 235        
144 Jesper Steffensen 141        
145 Jesper Ingeman Witte 117        
146 Jørgen Jakobsen 711        
147 Jørgen Meier Sørensen 157        
148 Jørgen Thomsen 116        
149 Johan Holst Nielsen 135        
150 Johan Melin 590        
151 Johanna Gren 583        
152 Johnny Heinmann 210        
153 Jon Holm Hansen 232        
154 Jonas Andersen 202        
155 Jonas Aagaard Madsen 160        
156 Jørgen Aaby Nielsen 119        
157 Jørn Jensen 100        
158 Jesper Wael Duus 203        
159 Kaare Sørensen 115        
160 Kaj B. Hunderup 188        
161 Kaj M. T. Madsen 255        
162 Kaj Westergaard 304        
163 Karen Bente Holmgaard 128        
164 Karin Eriksen 357        
165 Karsten Bach Christensen 116        
166 Karsten Waldorff Nielsen 454        
167 Kaspar Fuglsang 114        
168 Kathrine Frølich 103        
169 Katja Ingeborg Andreasen 123        
170 Katrine Bernbom 334        
171 Kenneth Badensø 101        
172 Kenneth Sommer 100        
173 Kenni Barkoz 107        
174 Ken Poulsen 103        
175 Kent Trøjborg Andersen 124        
176 Leif Larsen 172        
177 Kevin Vilhelmsen 267        
178 Kim Gjetting 148        
179 Kim Hammerich 590        
180 Kim Henningsen 111        
181 Kim Hansen Pelo 403        
182 Kim Smitt 202        
183 Kira Maibøll 100        
184 Kirsten Bonde 183        
185 Peter Klarlund 400        
186 Klaus Grønhøj 100        
187 Klaus Christoffersen 120        
188 Klaus Egedesø 348        
189 Klaus Udsen 133        
190 Søren Vibeholm Klinsmann 100        
191 Klaus Johansen 308        
192 Kim Meldgaard 400        
193 Kristian H. Kjeldsen 255        
194 Kristian Werner 245        
195 Kristine Kusk Schmelling 205        
196 Jørgen Kudsk 149        
197 Søren Kuhlmann Jensen 235        
198 Kurt Andersen 118        
199 Kurt Olsen 414        
200 Christian Langballe 165        
201 Lars Rasmussen 466        
202 Lars Christensen 171        
203 Lars Forum 147        
204 Lars Jensen 250        
205 Lars Jensen 127        
206 Lars Magnussen 101        
207 Lars Simonsen 410        
208 Lars Skaarup Brødsgaard 172        
209 Lars Tøttrup 101 4:28      
210 Lars Troelsen 268        
211 Lasse Brøndum Kirkelykke 330        
212 Lau Brüniche-Olsen 100        
213 Lars Dyg Koch 100        
214 Leif Skinnerup 555        
215 Lene Thøgersen 100        
216 Lenette Rosenberg Ishøy 207        
217 Lennart Linnemann 103        
218 Linda Kempel 444        
219 Line Rønn 100        
220 Lisbeth Olsen 124        
221 Lise Friis 861        
222 Louise Andersen 205        
223 Lone Birgitte Larsen 101        
224 Lone Dyrholm Gutheil 111        
225 Lone Friis 650        
226 Louise Blok 523        
227 Luise Gangergaard 369        
228 Michael Aagaard Jensen 167        
229 Bjarne Østergaard 146     3:25:19 Hent
230 Maja Florens Scheel 276        
231 Majken Østergaard Madsen 101        
232 Malene Jeppesen 257        
233 Maria Hedegaard 321        
234 Maria Hummeluhr Kristensen 100        
235 Maria Holtze Kryger 462        
236 Marianne Beyer 100        
237 Marianne Støckler 114        
238 Marie Filskov 135     05:15:49  
239 Mark Arnecke 179        
240 Martin Byrgesen 100        
241 Martin Grøn 102        
242 Martin Holbæk Thomsen 502        
243 Maud Hjortshøj 120        
244 Mai-Britt Hansen 131        
245 Mette Brinck 191        
246 Mette Dideriksen 100        
247 Mette Kalum 100        
248 Michael Jacobsen 100        
249 Michael Dall 116        
250 Michael Egested Rank 165        
251 Michael Kongerslev 101        
252 Michael Nilsson 368        
253 Mie Mandix Salame 126        
254 Mie Pedersen 100        
255 Mikael Christensen 120        
256 Mikael Lassen 397        
257 Mike Vangsted 230        
258 Mogens Biehl Terkelsen 100        
259 Morten Blok 406        
260 Morten Andersen 100        
261 Morten Iversen 328        
262 Morten Schiødt 100        
263 Morten Thye 227        
264 Nicholas Feltsen 157        
265 Nicky Krogsøe 277        
266 Nicolai Møller Nielsen 100        
267 Niels Frederiksen 154        
268 Niels H. Præstiin 136        
269 Niels Jakobsen 100        
270 Niels Sehested 120        
271 Nils Sonqvist 200        
272 Ole Bille 155        
273 Ole Caffell 303        
274 Ole Hansen 201        
275 Ole Karlsen 109        
276 Ole Vestergaard Eriksen 134        
277 Ove Pedersen 299        
278 Peter Berg 238        
279 Palle Arentoft 179        
280 Paw Sejersten Jeppesen 207        
281 Per Ejdorf 100        
282 Per Esbensen 123        
283 Per Falgren 122        
284 Per Foss 149        
285 Per Nørmølle Henriksen 215        
286 Per Jakobsen 421 3.57.56      
287 Pernille Krogh Björklund 310        
288 Pernille Letting Flacheberg 132        
289 Peter Sørensen 100        
290 Peter Erikstrup Carlson 134        
291 Peter Grøn 228        
292 Peter Hedegaard Nielsen 129        
293 Peter Klaris 167        
294 Peter Møllebro 766        
295 Peter Olsen 338        
296 Peter Regius Møller 224        
297 Peter Harritsø 176        
298 Peter Veistrup 137        
299 Philip Reitzel 129        
300 Pia Angelbo Mortensen 248        
301 Pia Marcussen 225        
302 Poul Petersen 100        
303 Preben Damsgaard 270        
304 Preben Midtgaard Nielsen 100        
305 Pernille Sønderskov Malling 153        
306 Rasmus Aakjær Ladefoged 100        
307 Rasmus Rasmussen 238        
308 Jens Rasmussen 191        
309 rene koch larsen 101        
310 René Rasmussen 141        
311 René Randrup Rasmussen 272        
312 Rico Eiersted 104        
313 Rikke Cebula 200        
314 Rikke Steen Olsen 152        
315 Rita Bjerregaard 111        
316 Kenneth Romby 239        
317 Britt Drud Sørensen 111        
318 Lars Sørensen 160        
319 Søren Vester 376        
320 Sandie Naja Olesen 100        
321 Sanni Kristensen 137        
322 Bent Seidelin 292        
323 Peter Seider 420        
324 Claus Ø. Christensen 568        
325 Simon Levisen Persson 323        
326 Søren Østergaard 301        
327 Søren Lykke 129        
328 Søren Nielsen 101        
329 Søren Andersen 240        
330 Søren Rønn Hansen 125        
331 Michael Steen Jensen 303        
332 Steen Christesen, Åbenrå 501        
333 Steen Christiansen 541        
334 Steen Hermansen 105        
335 Steen Jørgensen 124        
336 Steen Sjøgreen 212        
337 Sten Christensen 395        
338 Sten Ejlersen 344        
339 Stig Kuhlman 313        
340 Susanne Gravesen 105        
341 Susanne Garbrecht 119        
342 Susanne Gren 705        
343 Susanne Brüchle Kodal 119        
344 Susanne Wildt 205        
345 Seppo W. Langer 159        
346 Thomas Eul 136        
347 Thomas Herbert Kokholm 202        
348 Thomas Lønbæk 382        
349 Thomas Pedersen 117        
350 René Thomassen 125        
351 Thorkil Lundberg 324        
352 Tina Mundt Larsen 100        
353 Tinna Lilletvedt 104        
354 Torben Jensen 110        
355 Tommy Jacobsen 124        
356 Torben Glass Nielsen 108        
357 Torben Hoberg 200        
358 Torben Larsen 124        
359 Torben Sørensen 150        
360 Torben Vad Nissen 184     05:44:59  
361 Tom Rodkjær 200        
362 Tor Rønnow 417        
363 Trine Dydensborg 283        
364 Troels Nielsen 100        
365 Lars Svaneberg 207        
366 Vagn Kirkelund 812     03:33:47  
367 Warny Saurbrey 140 04:02:43      
368 Ydalina Maria Moreno 100        
369 Zamel Zhaian 332        
370 Michael Zimmermann Nielsen 454