Rang Total Navn Antal lande Antal løb i udlandet Antal hovedstæder Antal Kontinenter Antal Majors Globetrotter Marathon URL Countryclub URL
1 825 Vagn Kirkelund 120 189   7 6 Klik her Klik her
2 321 Klaus Egedesø 94 225 70 6 3    
3 727 Susanne Gren 81     6   Klik her  
4 839 Tony Gren 74            
5 396 Tor Rønnow 66 157 45 7 6 Klik her Klik her
6 639 Henrik Hoplarik Franijeur 50     4 6    
7 534 Erhard Filtenborg 45            
8 486 Bjarne Jensen 36     7 5 Klik her  
9 766 Alex Lundahl 32            
10 553 Johanna Gren 30            
11 816 Lise Friis 29 43 19 3 5 Klik her  
12 385 Per Hviid 26 83 18 4 1    
13 584 Lone Friis 23   18 3 1    
14 228 René Randrup Rasmussen 23 36 14 3 5 Klik her  
15 110 Gert Lauritzen 21            
16 408 Bent Brian Andreasen 20            
17 392 Mikael Lassen 20 62   3 6 Klik her  
18 591 Claus Ø. Christensen 19            
19 539 Ricky Batman Andersen 18       1    
20 677 Mindaugas Garmus 18     1 1    
21 115 Jørgen Thomsen 17     5 2    
22 338 Peter Olsen 17            
23 161 Alice Kristensen 16            
24 279 Ella Lissner Kuhlman 16 32 11 4 7 Klik her  
25 280 Stig Kuhlman 16 34 11 4 8    
26 175 Susanne Wildt 16            
27 185 Jari Hiltunen 14            
28 323 Lasse Brøndum Kirkelykke 14   11     Klik her  
29 235 Morten Thye 14            
30 190 Peter Grøn 14            
31 301 Søren Østergaard 14 30 9 3 3    
32 528 Steen Christiansen 14            
33 153 Seppo W. Langer 14            
34 441 Michael Zimmermann Nielsen 14            
35 257 Henrik Birkedal Hansen 13 19 8 2 2    
36 102 Erik Andersen 13            
37 363 Jesper Eegholm 13            
38 102 Lars Tøttrup 13 53 10 3      
39 136 Niels H. Præstiin 13            
40 291 Pernille Krogh Björklund 13       1    
41 112 Henrik Lund 12            
42 200 Kaj B. Hunderup 12            
43 109 Marianne Støckler 12 26     3    
44 188 Paw Sejersten Jeppesen 12     1      
45 399 Thomas Lønbæk 12            
46 126 Warny Saurbrey 12            
47 127 Arne Pank Jensen 11            
48 517 Claus Blaabjerg 11            
49 543 Johan Melin 11            
50 181 Johnny Broe 11 19 7 3 6 Klik her  
51 195 Nils Sonqvist 11            
52 733 Peter Møllebro 11            
53 229 Søren Andersen 11            
54 139 Allan Korsgaard 10            
55 130 Allan Witt 10            
56 516 Britt Jørgensen 10            
57 175 Henrik Espersen 10            
58 103 Ken Poulsen 10            
59 154 Niels Frederiksen 10            
60 106 Per Christiansen 10            
61 229 Per Nørmølle Henriksen 10            
62 101 Per Snedker 10            
63 247 Bent Seidelin 10            
64 143 Torben Sørensen 10            
65 165 Torben Vad Nissen 10 14 3 4      
66 129 Allan Pedersen 9            
67 338 Bjarne Lund 9            
68 111 Charlotte Lagersted 9 13 7 3 2    
69 276 Jens Palm 9       5    
70 117 Karsten Bach Christensen 9 17 7   1    
71 166 Michael Aagaard Jensen 9            
72 278 Nicky Krogsøe 9            
73 164 Peter Klaris 9            
74 234 Kenneth Romby 9            
75 154 Betina Skov Sørensen 8            
76 252 Bo Johansen 8            
77 210 Morten Harboe-Jepsen 8   6 2 1    
78 150 Jens Strøm 8 51 5 2 3    
79 217 Kim Smitt 8            
80 234 Kristian Werner 8     2 1    
81 122 Bjarne Skousen 7            
82 176 Ejgil Eriksen 7            
83 383 Hans Christian Jensen 7 12 2 2      
84 268 Ib Jensen 7            
85 135 Jakob Centervall 7            
86 360 Peter Klarlund 7            
87 121 Klaus Christoffersen 7 8 1 3      
88 165 Kristine Kusk Schmelling 7            
89 143 Jørgen Kudsk 7            
90 392 Lars Rasmussen 7     1 1    
91 546 Leif Skinnerup 7   6 1      
92 226 Peter Berg 7   4 1 1    
93 146 Lars Sørensen 7            
94 192 Torben Hoberg 7            
95 188 Adam Dickmeiss 6            
96 300 Hans Renkwitz 6            
97 182 Kim Høxbro 6            
98 122 Jesper Kjergaard-Jensen 6            
99 297 Karl Kristian Andersen 6            
100 168 Kirsten Bonde 6            
101 105 Louise Pernille Christensen 6            
102 131 Per Foss 6            
103 100 Peter Sørensen 6            
104 126 Peter Erikstrup Carlson 6            
105 114 Rico Eiersted 6            
106 198 Rikke Cebula 6 12 4 1      
107 420 Peter Seider 6            
108 124 Steen Jørgensen 6            
109 365 Annette Eriksen 5            
110 201 Brian Løager Jørgensen 5            
111 231 Christian Syversen 5            
112 195 Emmanouil Psaradakis 5            
113 101 Henriette Hansen 5       2    
114 362 Jakob Stæhr Hansen 5            
115 151 Jesper Saksun 5            
116 241 Søren Kuhlmann Jensen 5            
117 172 Lars Christensen 5            
118 275 Lars Troelsen 5            
119 350 Luise Gangergaard 5       4    
120 303 Maria Hedegaard 5            
121 102 Marianne Beyer 5            
122 396 Per Jakobsen 5   2        
123 142 Pernille Sønderskov Malling 5            
124 108 Thorkild Korsgaard 5            
125 165 Lars Svaneberg 5            
126 104 Anne Leditzig 4            
127 195 Birgitte Langballe 4            
128 101 Svend John Johannes Christensen Brohus 4            
129 349 Brian Vernersen 4            
130 132 Christian Thestrup 4            
131 251 Gurli Hansen 4            
132 192 Jesper Steen Olsen 4   3        
133 132 Klaus Udsen 4 7          
134 251 Malene Jeppesen 4            
135 117 Mie Mandix Salame 4 5          
136 328 Sten Ejlersen 4            
137 158 Allan Saaby 3            
138 113 Benjamin Olsen 3            
139 148 Benjamin Holst Kjeldsen 3            
140 202 Claus Fischer 3            
141 179 Casper Breschel 3            
142 159 Claus Jeslund 3            
143 101 Danny Andersen 3            
144 235 Henrik Aniol Hansen 3            
145 333 Jakob Diget 3   2 1      
146 219 Jeanette Mikkelsen 3            
147 628 Jørgen Jakobsen 3            
148 277 Jørgen Steen Nielsen 3 21 3 1 1    
149 206 Jesper Wael Duus 3 9 2 1 1    
150 124 Kent Trøjborg Andersen 3            
151 386 Kim Hansen Pelo 3            
152 257 Kristian H. Kjeldsen 3 6   3      
153 108 Majken Østergaard Madsen 3            
154 426 Maria Holtze Kryger 3            
155 117 Michael Dall 3            
156 340 Simon Levisen Persson 3            
157 213 Trine Dydensborg 3            
158 127 Alice Ravn 2            
159 145 Allan Kjær Andersen 2            
160 245 Carl Frieboe Rasmussen 2            
161 291 Jens Mogensen 2            
162 206 Jonas Andersen 2            
163 155 Jonas Aagaard Madsen 2            
164 233 Lars Skaarup Brødsgaard 2            
165 153 Lisbeth Olsen 2            
166 186 Louise Andersen 2            
167 455 Louise Blok 2            
168 101 Michael Jacobsen 2            
169 138 Michael Egested Rank 2            
170 418 Morten Blok 2            
171 112 Jørgen Nicolaisen 2            
172 105 Per Falgren 2            
173 178 Peter Harritsø 2            
174 102 Philip Reitzel 2            
175 333 Peter Precht Pedersen 2            
176 353 Sten Christensen 2            
177 322 Thorkil Lundberg 2            
178 106 Tina Mundt Larsen 2            
179 201 Tom Rodkjær 2            
180 102 Troels Nielsen 2            
181 129 Lars Forum 1 1          
182 103 Peter Hedegaard Nielsen 1            
183 102 Simon Krug              
184 220 Per Christoffersen              
185 397 Bo Junker              
186 251 Anders Jespersgaard              
187 624 Anders Munch Madsen              
188 112 Anders Pedersen              
189 102 Lena Nørgaard              
190 105 Anja Sørensen              
191 308 Anne-Marie Lyngbye              
192 1055 Aneste Fredskov              
193 112 Benny Bull              
194 209 Bente Morild              
195 296 Sune Hundebøll              
196 185 Lisbeth Billeskov Hansen              
197 100 Birgitte Storm              
198 129 Bjarne Andersen              
199 100 Bo Frederiksen              
200 111 Bo Stenvang              
201 515 Bouchra Lundgren Eriksen              
202 335 Bruno Batsberg              
203 105 Camilla Clara Dahl              
204 678 Carsten Jensen              
205 240 Carsten Dahl              
206 124 Christian Eliasen              
207 131 Kristian Cecil              
208 223 Carsten Friis              
209 602 Charlotte Poulsen              
210 154 Christina Vestergaard              
211 281 Claus Balshøj Sørensen              
212 347 Claus Sørensen              
213 101 Daniel Madsen              
214 936 David Slotsgaard Bredo              
215 201 Marianne Eliasen              
216 105 Erik Johnsen              
217 289 Erik Larsen              
218 109 Majbritt Filsø Mathiassen              
219 146 Finn Danielsen              
220 598 Finn Sørensen              
221 133 Flemming Hagensen              
222 110 Michael Graabech Hansen              
223 155 Gert Ejlersen              
224 158 Gitte Jensen              
225 165 Gitte Schack              
226 224 Gunnar Juhl Poulsen              
227 107 Hans Meulengracht              
228 636 Harry Cilleborg              
229 276 Hasse Falk Jakobsen              
230 115 Hans Christian Møller              
231 126 Heidi Egeberg Johansen              
232 174 Helle Frost Marinussen              
233 100 Helle Wallentin              
234 324 Henning Baginski              
235 446 Henriette Lisse              
236 193 Henrik Granlund              
237 184 Henrik Bøge Madsen              
238 105 Inge Marie Dahlgaard Krog              
239 109 Ivan Klinke Lindberg              
240 106 Jan Jakobsen              
241 193 Jakob Dirksen              
242 120 Jan Andersen              
243 200 Jan Gram              
244 100 Jan Hansen              
245 116 Jan Wolffgang              
246 104 Jens Winther Hansen              
247 535 Jesper Hahn Jensen              
248 188 Jesper Klysner Sørensen              
249 344 Jesper Ølsgaard              
250 152 Jesper Steffensen              
251 158 Jørgen Meier Sørensen              
252 137 Johan Holst Nielsen              
253 201 Johnny Heinmann              
254 241 Jon Holm Hansen              
255 119 Jørgen Aaby Nielsen              
256 106 Jørn Jensen              
257 114 Kaare Sørensen              
258 308 Kaj Westergaard              
259 125 Karen Bente Holmgaard              
260 379 Karin Eriksen              
261 456 Karsten Waldorff Nielsen              
262 114 Kaspar Fuglsang              
263 103 Kathrine Frølich              
264 137 Katja Ingeborg Andreasen              
265 306 Katrine Bernbom              
266 100 Kenneth Sommer              
267 117 Kenni Barkoz              
268 172 Leif Larsen              
269 278 Kevin Vilhelmsen              
270 129 Kim Gjetting              
271 621 Kim Hammerich              
272 124 Kira Maibøll              
273 113 Klaus Grønhøj              
274 104 Søren Vibeholm Klinsmann              
275 289 Klaus Johansen         4    
276 343 Kim Meldgaard              
277 112 Kenneth Munch              
278 120 André Kramme              
279 373 Kurt Olsen              
280 101 Kenneth Vedel              
281 165 Christian Langballe              
282 239 Lars Jensen              
283 446 Lars Simonsen         3    
284 111 Lau Brüniche-Olsen              
285 100 Lars Dyg Koch              
286 100 Lene Thøgersen              
287 213 Lenette Rosenberg Ishøy              
288 459 Linda Kempel              
289 288 Line Folsted Kallehauge              
290 102 Line Rønn              
291 134 Bjarne Østergaard              
292 245 Maja Florens Scheel              
293 100 Marie Filskov              
294 180 Mark Arnecke              
295 104 Martin Grøn              
296 479 Martin Holbæk Thomsen              
297 132 Mai-Britt Hansen              
298 100 Mette Dideriksen              
299 102 Mette Kalum              
300 101 Michael Kongerslev              
301 345 Michael Nilsson              
302 179 Michael Strøh              
303 138 Mikael Christensen              
304 235 Mike Vangsted              
305 102 Morten Andersen              
306 336 Morten Iversen              
307 130 Morten Christian Petersen              
308 100 Morten Schiødt              
309 157 Nicholas Feltsen              
310 112 Niels Jakobsen              
311 121 Niels Sehested              
312 155 Ole Bille              
313 290 Ole Caffell              
314 183 Ole Hansen              
315 142 Ole Karlsen              
316 138 Ole Vestergaard Eriksen              
317 248 Ove Pedersen              
318 179 Palle Arentoft              
319 109 Peder Gram              
320 127 Per Esbensen              
321 132 Pernille Letting Flacheberg              
322 124 Peter Fredberg              
323 212 Peter Regius Møller              
324 153 Peter Veistrup              
325 240 Pia Angelbo Mortensen              
326 202 Pia Marcussen              
327 111 Poul Petersen              
328 235 Preben Damsgaard              
329 100 Preben Midtgaard Nielsen              
330 254 Rasmus Rasmussen              
331 216 Jens Rasmussen              
332 181 René Rasmussen              
333 151 Rikke Steen Olsen              
334 111 Britt Drud Sørensen              
335 315 Søren Vester         1    
336 123 Sanni Kristensen              
337 109 Søren Lykke              
338 149 Søren Rønn Hansen              
339 313 Michael Steen Jensen              
340 300 Steen Christesen, Åbenrå              
341 105 Steen Hermansen              
342 212 Steen Sjøgreen              
343 105 Susanne Gravesen              
344 123 Susanne Garbrecht              
345 116 Susanne Brüchle Kodal              
346 110 Thomas Eul              
347 202 Thomas Herbert Kokholm              
348 104 Thomas Pedersen              
349 137 René Thomassen              
350 105 Tinna Lilletvedt              
351 126 Tommy Jacobsen              
352 104 Tommy Juel Kristensen              
353 113 Torben Glass Nielsen              
354 133 Torben Larsen              
355 1042 Ulrik Pihl              
356 158 Jacob Brobæk Kiær              
357 103 Ydalina Maria Moreno              
358 313 Zamel Zhaian