Foreningsformalia

Stiftelsesdato: 16. november 2014

CVR. nr.. 37792705

Ved bankoverførsler fra Danmark:

Bankkontonr.: 3409-12048262 (Danske Bank).

Ved bankoverførsler fra udlandet:

IBAN kontonummer: DK7030000012048262
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK
Kontoejer: KLUB 100 MARATHON DANMARK

Bankkontoen bør kun anvendes undtagelsesvis til indbetalinger. MobilePay-betalinger letter klubbens administration betydeligt. Se næste punkt.

MobilePay: 11560 (kontingent) – se detaljer med links og QR-koder nedenfor.

Klub 100 Marathon Danmark er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF).

 

Kontakt

Klub 100 Marathon Danmark kan kontaktes ved at sende en email til info@klub100marathon.dk

Spørgsmål vedr rangliste, jubilæer, løbe-CV m.v. sendes til rangliste@klub100marathon.dk

 

Nye medlemmer og boblere

Ønsker man at blive medlem af eller bobler i Klub 100 Marathon Danmark, udfylder man formularen her.

 

MobilePay-detaljer

Links nedenfor virker på smartphones, hvis MobilePay-appen er installeret. Alternativt kan QR-koderne scannes fra en computerskærm eller en tablet.

 

Kontingent

Eksisterende aktive medlemmer og nye aktive medlemmer indmeldt før 1. july. Betaling for et helt år: 150 kr. Indbetales på MobilePay 11560. Klik her.

Nye aktive medlemmer indmeldt efter 1. july. Betaling for et halvt år: 75 kr. Indbetales på MobilePay 11560. Klik her.

Passive medlemmer betaler en tredjedel af kontingentet for aktive medlemmer – jf. vedtægterne. Boblere, der når deres maratonløb nr. 100, bliver automatisk passive medlemmer, medmindre de betaler kontingent som aktivt medlem. Passivt medlemskab gælder kalenderåret ud, også selvom man ikke betaler som passivt medlem. Ved et nyt kalenderår skal der betales kontingent, hvis man vil undgå at bliver overført til ranglisten for tidligere medlemmer; denne liste opdateres ikke.

Eksisterende passive medlemmer og nye passive medlemmer før 1. july. Betaling for et helt år: 50 kr. Indbetales på MobilePay 11560. Klik her

Nye passive medlemmer efter 1. july. Betaling for et halvt år: 25 kr. Indbetales på MobilePay 11560. Klik her