Foreningsformalia

Stiftelsesdato: 16. november 2014

CVR. nr.. 37792705

Ved bankoverførsler fra Danmark:

Bankkontonr.: 3409-12048262 (Danske Bank).

Ved bankoverførsler fra udlandet:

IBAN kontonummer: DK7030000012048262
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK
Kontoejer: KLUB 100 MARATHON DANMARK

Bankkontoen bør kun anvendes undtagelsesvis til indbetalinger. MobilePay-betalinger letter klubbens administration betydeligt. Se næste punkt.

MobilePay: 11560 (kontingent) – se detaljer med links og QR-koder nedenfor.

Klub 100 Marathon Danmark er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF).

 

Kontakt

Klub 100 Marathon Danmark kan kontaktes ved at sende en email til info@klub100marathon.dk

Spørgsmål vedr rangliste, jubilæer, løbe-CV m.v. sendes til rangliste@klub100marathon.dk

 

Nye medlemmer og boblere

Ønsker man at blive medlem af eller bobler i Klub 100 Marathon Danmark, udfylder man formularen her.

 

MobilePay-detaljer

Links nedenfor virker på smartphones, hvis MobilePay-appen er installeret. Alternativt kan QR-koderne scannes fra en computerskærm eller en tablet.

 

Kontingent

Betaling for et helt år (eksisterende aktive medlemmer og nye aktive medlemmer 1.1.-30.06.): 200 kr. indbetales på MobilePay 11560. Klik her, eller scan med MobilePay-appen under Betal/Scan QR-kode:

Billedforhåndsvisning

Betaling for et halvt år (kun nye aktive medlemmer 1.7.-31.12.): 100 kr. indbetales på MobilePay 11560. Klik her, eller scan med MobilePay-appen under Betal/Scan QR-kode:

Billedforhåndsvisning

Passive medlemmer betaler en tredjedel af kontingentet for aktive medlemmer – jf. vedtægterne. Boblere, der når deres maratonløb nr. 100, bliver automatisk passive medlemmer, medmindre de betaler kontingent som aktivt medlem. Passivt medlemskab gælder kalenderåret ud, også selvom man ikke betaler som passivt medlem. Ved et nyt kalenderår skal der betales kontingent, hvis man vil undgå at bliver overført til ranglisten for tidligere medlemmer; denne liste opdateres ikke.

Klik her for at være passivt medlem for 100 kr. i et helt år (eksisterende passive medlemmer og nye passive medlemmer 1.1.-30.6.), eller scan med MobilePay-appen under Betal/Scan QR-kode:

Billedforhåndsvisning

Klik her for at være passivt medlem for 50 kr. i et halvt år (1.7.-31.12.), eller scan med MobilePay-appen under Betal/Scan QR-kode:

Billedforhåndsvisning