Forside2020-03-16T23:15:10+02:00

Coronavirus 2019

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse er inden for det seneste par dage blevet kontaktet af adskillige løbere og løbsarrangører vedrørende løbskriterier og ranglistekvalifikation. Henvendelserne spænder fra forslag om ændrede løbskriterier, så nye løbstyper kan tælle med, til suspendering af ranglisteopdatering under COVID-19 restriktionerne.
 

Bestyrelsen har i den anledning følgende betragtning: Klubbens vedtægter giver ikke hjemmel til dispensation fra gældende vedtægter og løbskriterier selv under force majeure forhold. Det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 3 ugers varsel, hvis enten bestyrelsen eller mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom (jf. vedtægternes §15). Bestyrelsen ønsker ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
 

Det betyder, at de aktuelle vedtægter og løbskriterier er gældende. Maratonløb kan derfor kun medtælles på ranglisten, hvis de gennemføres i henhold til løbskriterierne vedrørende opslag 72 timer før løbsstart, samme starttidspunkt, samme rute, mindst 3 gennemførende osv. Opdatering af ranglisten kan ligeledes heller ikke suspenderes.
 

Bestyrelsen vil understrege, at den bakker 100% op om anbefalinger og retningslinjer fra landets regering og myndigheder samt fra DAF (se mere her). Det indebærer, at alle fællestræninger og løbsarrangementer uanset størrelse bør aflyses, og at medlemmerne ikke bør deltage i disse, såfremt de alligevel gennemføres. De handler om at forsinke COVID-19 spredningen mest muligt i stort og småt.
 

Der er alene tale om en anbefaling fra bestyrelsen, idet klubbens vedtægter ikke giver mandat til konkrete tiltag over for medlemmerne. Klubben har ligeledes ingen beføjelser over for løbsarrangører, idet Klub 100 Marathon Danmark ikke organiserer løbsarrangører.
 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer og boblere nogle gode individuelle løbeoplevelser, så længe COVID-19 restriktionerne er gældende.
 

Mvh

Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark

16. marts 2020

 


Velkommen til Klub 100 Marathon Danmark

Klub 100 Marathon Danmarks formål er at samle løbere, der har løbet mindst 100 maratonløb, på en rangliste, mens løbere med 80-99 står på en boblerliste. Klubben fremmer ligeledes de aktive medlemmers interesser ved bl.a. at indhente løbsrabatter, indkøbsordninger og andre rabataftaler.

Ydermere afholder klubben arrangementer, der fremmer og udbreder kendskabet til maratonløb.

Ranglisten tæller cirka 300 medlemmer, som samlet har løbet 60 gange rundt om Ækvator. Fra Klub 100 Marathon Danmark har vi ikke færre end 49 repræsentanter på verdensranglisten for løbere med mere end 300 maratonløb.

Lykønskninger

Se alle lykønskninger her.

 

Seneste opdateringer fra Klub 100 Marathon Danmark (kan kun læses ved login som aktivt medlem)

Nyhedsbrev: 2. marts 2020

Rabatter og medlemsfordele: 2. marts 2020

Få del i de store medlemsfordele

Klub 100 Marathon Danmark har knoklet for at skaffe lukrative rabataftaler.

Dem kan du få del i, hvis du er aktiv medlem for et ganske lille årligt beløb contra, hvilke rabatter du har mulighed for at opnå. Derudover bliver du en del af vore endnu voksende sociale fællesskab, som spænder i alder, geografi, hastighed mv.

Ydermere bliver du holdt opdateret med nye løb og tiltag.

Bliv medlem nu

Kommende løb

Se alle kommende løb her.

Her fortæller medlemmerne om tidligere løb

Alle medlemmer er meget velkomne til at skrive løbsberetninger om spændende indenlandske såvel som udenlandske løb.

Se alle løbsberetninger