Bestyrelse

Rolle

Navn

Særlige opgaver

Klub 100 email

Formand

Per Hviid

Nyhedsbreve, medlemsfordele, CPH Marathon

ph@klub100marathon.dk

Næstformand

David Slotsgaard Bredo

Hjemmeside, medlemsadministration, jubilæer

dsb@klub100marathon.dk

Kasserer

Mirco Fischer

Regnskab, budget, økonomi

mf@klub100marathon.dk

Sekretær

Morten Harboe-Jepsen

Bestyrelsesmøder, generalforsamling

mhj@klub100marathon.dk

Bestyrelsesmedlem

Pia Angelbo Mortensen

pam@klub100marathon.dk

Bestyrelsesmedlem

Lone Friis

Diplomer, HCA Marathon

lf@klub100marathon.dk

Bestyrelsesmedlem

Michael Steen Jensen

Vedtægter, løbskriterier, generalforsamling

msj@klub100marathon.dk

Note: Der er p.t. ingen suppleant(er), idet Carsten Jensen, som blev valgt på generalforsamlingen den 2. november 2019, er udtrådt og erstattet af Pia Angelbo Mortensen, der var eneste suppleant.

 

Kontakt
Har du forslag, kommentarer, ideer m.v., er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på kontaktemailadressen: info@klub100marathon.dk. Du kan også skrive til os på klubbens Facebook-side under “Send Beskeder” eller sende en email til et af bestyrelsesmedlemmerne.