Bestyrelse

Rolle

Navn

Særlige opgaver

Klub 100 email

Formand

Morten Harboe-Jepsen

Nyhedsbreve, medlemsfordele, CPH Marathon

mhj@klub100marathon.dk

Næstformand

David Slotsgaard Bredo

Hjemmeside, medlemsadministration, jubilæer

dsb@klub100marathon.dk

Kasserer

Mirco Fischer

Regnskab, budget, økonomi

mf@klub100marathon.dk

Sekretær

Lone Friis

Bestyrelsesmøder, generalforsamling

lf@klub100marathon.dk

Bestyrelsesmedlem

Jakob Diget Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jesper Eegholm

 

 

Kontakt
Har du forslag, kommentarer, ideer m.v., er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på kontaktemailadressen: info@klub100marathon.dk. Du kan også skrive til os på klubbens Facebook-side under “Send Beskeder” eller sende en email til et af bestyrelsesmedlemmerne.