PARA-løbere i Klub 100 Marathon Danmark

Klub100 Marathon Danmark er en social forening, som har til formål at samle erfarne maratonløbere og udbrede kendskabet til maratonløb samt at være ambassadør for maratonsporten.

Maratonløbesporten er i hastig udvikling, og en del løbere med forskellige handicaps er også begyndt at prøve kræfter med maratonstrækningen. Vi stræber efter, at klubben kan være en inspirationskilde for løbere, der enten er aktive maratonløbere eller gerne vil være det. Vi arbejder for at fremme løbesporten og arbejdet for at øge fysisk aktivitet og sund livsførelse.

Klubben er – som det øvrige samfund – en forening, hvor vi er inkluderende. Det giver sig til udtryk ved, at vi repræsenterer høj som lav, bred som smal – hurtige som langsomme og løbere med fysiske handicaps.

Klub 100 er – udover fællesskabet – i sin grundidé en rangliste, hvor løberne opgør deres præstationer i form af antal maratonløb, PR m.m.

 

Generelt ved optagelse

Klub 100 optager PARA-løbere, der på lige fod med de andre medlemmer, lever op til klubbens løbskriterier og har gennemført minimum 100 maratonløb, hvor den fremdrivende kraft i sin overvejende væsentlighed er drevet af benene. Det betyder, at brugen af hjælpemidler har en grænse, der hvor den løbende bevægelse i sin væsentlighed drives af hjul eller andre mekaniske hjælpemidler, er der ikke tale om løb i Klub 100 forstand.

PARA-løberen skal – i princippet – kunne klassificeres i overensstemmelse med PARAlympic klasserne (www.paralympic.org/athletics/classification), hvor klasserne T32-34 og T51-54 ikke kan optages på ranglisten og dermed i Klub 100. De øvrige klasser kan optages, hvis de opfylder kravet om fremdriften ved den løbende bevægelse (se ovenstående). Det er således ikke muligt at opnå optagelse, hvis maratonløbet gennemføres helt eller delvist ved hjælp af en kørestol, teamtvilling vogn e.l.

PARA-løberen skal gennemføre sit løb på samme rute, som de øvrige løbere. Løbsarrangører kan tilbyde alternative passager af fx væltede træer, trapper o.l. Sådan fravigelser må kun have et forløb, der gør passagen af forhindringen mulig og skal i øvrigt være åben for alle løbere – der må ikke anvendes hjælpemidler ved en sådan omlægning af passagen. PARA-løberen skal i sidste ende have tilbagelagt samme strækning i meter som de øvrige løbere.

Det vil på ranglisten tydeligt fremgå, at medlemmets løbsprofil ikke direkte kan sammenlignes med de øvrige på ranglisten. Bestyrelsen kan tage initiativ til, at PARA-løbere opstilles på en separat liste.

PARA-løbere er fuldgyldige medlemmer af Klub 100 Marathon Danmark.

 

Forelagt Generalforsamlingen 2020