Løbskriterier

Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb Maratonløb skal offentliggøres på et offentligt tilgængeligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 1 uge før løbet. Sociale medier betragtes ikke som offentlige medier i denne sammenhæng. En offentligt tilgængelig deltager- og resultatliste skal offentliggøres i henhold til §1. En foreløbig deltagerliste skal være offentligt tilgængelig senest 1 uge før løbets afholdelse og en opdateret liste senest dagen før løbet. Resultatlisten skal være offentliggjort senest 1 uge efter løbet. (Bestyrelsen har på sit møde den 14. december 2017 besluttet at anlægge en fortolkning, hvor det er ok, … Læs resten af Løbskriterier