Generalforsamling 2019

Generalforsamling 20192019-10-01T22:58:54+02:00

Årets generalforsamling holdes lørdag den 2. november 2019, 15:00-17:00 i Sorø.

I henhold til klubbens vedtægter, som findes her, skal bestyrelsen indkalde til ordinær generalforsamling senest 3 uger før afholdelse, hvilket hermed er sket. Vedtægterne anviser, at dagsordenen som minimum skal indeholde følgende emner:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse og drøftelse af årsberetning fra bestyrelse og eventuelle udvalg.
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingent for det kommende kontingent-/medlemsår, jf. §17.5.
  4. Indkomne forslag fra medlemmer. De skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. (Dvs. senest lørdag den 19. oktober 2019.)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt

Endelig dagsorden og materiale til forhåndslæsning skal udsendes senest en uge før generalforsamlingen – dvs. lørdag den 26. oktober 2019.

På nuværende tidspunkt planlægger bestyrelsen ikke at sætte særlige emner på dagsorden. Der lægges således ikke fra bestyrelsens side op til forslag om ændringer i vedtægter og løbskriterier.

Inden generalforsamlingen afholdes der traditionen tro maratonløb 9:00 i form af Midt I Marathon v/racedirector og bestyrelsesmedlem Michael Steen Jensen. Læs mere om løbet her. Alle gennemførende løbere vil modtage en speciel Klub 100-medalje. Start/mål: Frederiksberg Hallen, Smedeparken 1, 4180 Sorø. Der vil være mulighed for at bade efter løbet.

Generalforsamlingen holdes på Frederiksberg Skole (lige over for Frederiksberg Hallen). Der vil blive serveret mad og drikkevarer. Der afholdes ikke i år festmiddag om aftenen.

Aktive Klub 100 Marathon Danmark-medlemmer kan tilmelde sig maratonløbet gratis mod en normal pris 110 kr. Tilmelding til både maratonløb og generalforsamling sker her. Bestyrelsen foretager en samlet tilmelding, hvorfor man først få dage før løbsdatoen vil fremgå af løbets startliste.

Deadline for tilmelding til begge arrangementer er onsdag den 30. oktober 2019.

 

Bestyrelsen

Den 1. oktober 2019