Generalforsamling 2019

Generalforsamling 20192019-11-03T14:30:32+02:00

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 2. november 2019, 15:00-17:00 i Sorø.

Der var følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse og drøftelse af årsberetning fra bestyrelse og eventuelle udvalg.
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingent for det kommende kontingent-/medlemsår, jf. §17.5.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt

Referatet af generalforsamlingen forventes udsendt i den kommende weekend.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig. Se her.

 

Bestyrelsen

Den 3. november 2019