Formalia og kontakt

Formalia og kontakt 2018-04-14T18:16:35+00:00

Foreningsformalia

Stiftelsesdato: 16. november 2014

CVR. nr.. 37792705

Ved bankoverførsler fra Danmark:

Bankkontonr.: 3409-12048262 (Danske Bank).

Ved bankoverførsler fra udlandet:

IBAN kontonummer: DK7030000012048262
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK
Kontoejer: KLUB 100 MARATHON DANMARK

Bankkontoen bør kun anvendes undtagelsesvist til indbetalinger. MobilePay-betalinger letter klubbens administration betydeligt. Se næste punkt.

MobilePay: 55559 (diverse betalinger), 11560 (kontingent), 99979 (merchandise), 71924 (arrangementer) – se detaljer med links og QR-koder nedenfor

Klub 100 Marathon Danmark er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF)

Kontakt

Rangliste opdatering, jubilæer (100, 200, 300 osv), “Jeg vil være bobler”: rangliste@klub100marathon.dk

Alle øvrige henvendelser: info@klub100marathon.dk

MobilePay-detaljer

Links nedenfor virker på smartphones, hvis MobilePay-appen er installeret.

Diverse betalinger

Klik her for at betale med MobilePay 55559

Kontingent

Betaling for et helt år (eksisterende medlemmer og nye medlemmer 1.1.-30.6.):

Klik her for at betale 200 kr. med MobilePay 11560

Betaling for et halvt år (kun nye medlemmer 1.7.-31.12.):

Klik her for at betale 100 kr. med MobilePay 11560

Arrangementer

Klik her for at betale med MobilePay 71924