Information om Coronavirus

24. marts 2021   Regeringen har ændret på restriktionerne med virkning fra mandag den 22. marts 2021. Forsamlingsforbuddet hæves således fra 25 til 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Bestyrelsen følger naturligvis de nye restriktioner. Bestyrelsen har med glæde noteret sig den forsigtige og ansvarlige tilgang, som medlemmerne udviser i forhold deres deltagelse i forskellige løbsarrangementer. Bestyrelsen opfordrer til, at denne tilgang fastholdes, og at vi alle ser tiden an, før der åbnes for større aktiviteter. Regeringens udmeldinger lægger op til, at der over de kommende måneder kan åbnes for yderligere aktiviteter i samfundet. Åbningen vil bero på den aktuelle smitteudvikling, hvorfor besindighed og omtanke fortsat … Læs resten af Information om Coronavirus