Regler

 

Gældende regler for officielle marathonløb samt cannonballs.

 

 

 

Der er visse regler der skal være opfyldt, før et marathon kan tælle med i statistikken i Klub 100 Marathon.

 

 

Regler generelt:

 

 

 1. Maratonløbet skal offentliggøres i et offentligt tilgængeligt medie, f.eks. www.motionslob.dk,  www.dourun.com eller www.motiondanmark.dk med oplysning om startsted og -tidspunkt i god tid – helst mindst én uge før løbet. Internetsider, der kræver oprettelse af en brugerkonto, herunder Facebook, betragtes ikke som offentlig tilgængelige, medmindre begivenheden er registreret som en offentlig begivenhed og dermed kan deles frit.

 

 1. Der skal være plads til så mange løb som mulig, store som små. Hvis to ”små” maratonløb, der afholdes samtidigt, ligger geografisk tæt (som bevidst ikke defineres nærmere) på hinanden, opfordres løbsarrangørerne til at aftale, at begge er indforståede hermed. Alle løbsarrangører opfordres til at tage hensyn til traditionsrige maratonløb (f.eks. Copenhagen Marathon og H.C. Andersen Marathon i Odense), som foregår på samme tidspunkt hvert år.

 

 1. I tilfælde af pludselige, uforudsete hændelser, som medfører aflysning af løb, kan en anden arrangør offentliggøre et maratonløb, selv om der er mindre end én uge til løbet. Disse løb skal så vidt muligt offentliggøres mindst 2 dage før løbet.

 

 1. Resultatlisten skal offentliggøres i offentligt medie – helst også en deltagerliste. Det er velset med et diplom og en medalje.

 

 1. Ruten skal være opmålt til 42,195 km + 1 promille – dog ikke nødvendigvis DAF-opmålt. Når en arrangør annoncerer et maratonløb, så forventes det, at ruten er korrekt opmålt. Fejlopmåling er arrangørens ansvar, og en løber, der i god tro forventer, at løbet er korrekt opmålt, har krav på, at løbet tæller med på Klub 100 ranglisten, når løbet er gennemført.

 

 1. Alle deltagere skal løbe samme rute. Denne er bestemt og offentliggjort af arrangøren inden start. Ruten må ikke ændres undervejs.

 

 1. Maratonløbet skal som udgangspunkt have samlet start på det annoncerede tidspunkt.  Hvis en arrangør tillader forskudt start for en eller flere løbere, skal dette fremgå i beskrivelsen af løbet. Ved tidlig start skal arrangøren være til stede. Arrangørens/arrangørernes navn(e) skal fremgå af hjemmesiden. Tidlig start er kun tilladt for løbere, der forventer længere tid til gennemførelse end den annoncerede max. tid, eller hvis der i forlængelse af løbet holdes et socialt fællesarrangement for løbere. Ved forsinket fremmøde tælles tiden fra det annoncerede starttidspunkt – uanset årsag.

 

 1. Der skal være tilmeldt minimum 5 deltagere til start med intention om at gennemføre maratonløbet, og minimum 3 skal gennemføre løbet. Bestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra deltagerantallet, hvor f.eks. geografisk placering eller andre faktorer vanskeliggør at samle 5 deltagere.

 

 1. Maratonløb, der opfylder pkt. 1-8, kvalificerer til Klub 100 ranglisten. Har man tilmeldt sig en kortere distance end maratondistance og alligevel gennemfører et helt maraton, såfremt denne distance er officiel i arrangementet, tæller løbet med i Klub 100 ranglisten, såfremt pkt. 1-8 er opfyldt.

 

 1. Ved løb, som består af flere maratonløb, og hvor hver enkelt maraton opfylder pkt. 1-8, tæller hvert enkelt maratonløb med i Klub 100 ranglisten.

 

 1. Regler for cannonballs
  1. Du er selv ansvarlig for at måle din sluttid.
  2. Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.
  3. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.

 

 1. Følgende løb kvalificerer ikke til Klub 100 ranglisten:
  1. Maratonløb, som indgår som en del af et arrangement, hvori der indgår flere discipliner f.eks. triatlon
  2. Løb, hvor flere korte etaper samlet giver maratondistancen
  3. Timeløb/ultraløb/ekstremløb m.m., selv om man passerer maratondistancen.

 

 1. Klub 100 Marathon administrerer en rangliste, hvor medlemmernes ultraløb (50 km+) og triatlon er nævnt. Disse løb er ikke adgangsgivende til Klub 100 ranglisten. 

 

 1. Udenlandske maratonløb, som opfylder kravene til maratonløb i pågældende land, tæller med i Klub 100.

 

 1. For at blive optaget på Klub 100 ranglisten, skal man indsende et løbe-CV til formanden senest to uger før maratonløb nr. 100. Løbe-CV´et skal som minimum indeholde dato, sted og løbetiderne. Boblere til Klub 100 ranglisten kan blive optaget på boblerlisten ved mindst 80 maratonløb, der opfylder pkt. 1-8 eller pkt. 14.

 

 1. Ovenstående regler gælder fra 29. november 2015.