Boblere

Boblere 2017-04-28T11:44:53+00:00
Nr Navn Født år Status Marathon Ultra I alt PR MT_1_år År CV
1 André Kramme 1960 Passiv 96 1 97 03:08:19 12 2012 Hent
2 Kaspar Fuglsang 1975 Passiv 96 96 03:27:26 22 2015 Hent
3 Sune Hundebøll 1971 Passiv 96 15 111 03:25:16 19 2014 Hent
4 Mette Dideriksen 1969 Passiv 95 0 95 4.25.48 26 2011 Hent
5 Mai-Britt Lykke Passiv 95 0 95 03:48:12 27 2015 Hent
6 Gert Lauritzen 1961 Passiv 95 5 100 03:27:00 10 2009  
7 Hasse Falk Jakobsen 1972 Passiv 95 5 100 03:12:07 20 2017 Hent
8 Mogens Hinrichsen 1958 Passiv 95 95 03:31:17 17 2015 Hent
9 Louise Andersen 1977 Passiv 93 4 97 4.23.18 27 2013 Hent
10 Jeanette Mikkelsen 1975 Passiv 92 8 100 03:45:36 35 2015 Hent
11 René Thomassen Passiv 91 6 97 03:17:55 34 2016 Hent
12 Jesper Saksun 1973 Passiv 91 0 91 3.26.58 40 2016 Hent
13 Kim Meldgaard 1967 Passiv 90 90 03:17:36 40 2017 Hent
14 Adam Dickmeiss 1968 Passiv 88 4 92 03:12:19 32 2017 Hent
15 Allan Korsgaard 1968 Passiv 87 87 03:19:10 23 2016 Hent
16 Ejgil Eriksen 1953 Passiv 87 4 91 02:48:51 20 2016 Hent
17 Christian Eliasen 1966 Passiv 87 87 04:05:11 37 2016 Hent
18 Jesper Wael Duus 1971 Passiv 85 2 87 3.27.00 24 2016  
19 Henrik Birkedal Hansen 1978 Passiv 84 6 90 02:58:23 30 2017 Hent
20 Susanne Brüchle Kodal 1969 Passiv 83 83 3.32.26 34 2016 Hent
21 Bjarne Østergaard Passiv 81 7 88 02:58:13 21 2015 Hent
22 Jan Kjærsgaard Passiv 81 81 03:29:34 11 2017 Hent
23 Poul Bachmann Madsen 1939 Passiv 81 4 85 03:46:51 7 2012 Hent
24 Zamel Zhaian 1961 Passiv 80 80 03:38:12 54 2017 Hent
25 Frederik Rehder Fuglsang Passiv 80 80  
26 John Jensen Passiv 80 80 03:41:15 24 2016 Hent
27 Kaare Sørensen 1959 Passiv 80 80 03:14:30 10 2015